GREENPEACE

Mer enn bare en julegave – en opplevelse for neste generasjon

Husker du din første skogstur eller første gang du svømte i havet? I år kan du gi en julegave med mening, og gi fremtidige generasjoner muligheten til å oppleve naturen slik du opplevde den. Ditt bidrag er med på å beskytte noen av planetens mest sårbare steder.

En tur i en uberørt skog

Hvert år forsvinner mer enn 13 millioner hektar av verdens regnskog. Det tilsvarer et område på størrelse med en fotballbane annet hvert sekund. Ødeleggelsen av regnskog har forferdelige konsekvenser for klimaet, lokalbefolkningen som er avhengige av skogen, verdens dyreliv og kommende generasjoner.

Regnskogene på jorda rommer verdens rikeste økosystemer og er avgjørende for vårt klima. Vi jobber for å stanse ulovlig og ødeleggende hogst av verdens eldste skoger, ta vare på plante- og dyreartene som finnes der og beskytte rettighetene til urfolk. Dette er skogene du beskytter gjennom din gave til fremtiden.

Amazonas: Regnskogen i Amazonas er verdens største og har de rikeste økosystemene i verden. Dessverre er avskogingen i dette området også blant den største i verden. Derfor er Amazonas et nøkkelområde for vårt arbeid. Takket være din støtte har vår Amazonas-kampanje hatt noen suksess de siste årene, men det er fortsatt mye mer som må gjøres for å beskytte denne fantastiske naturen.

Kongo: Den mektige regnskogen i Kongo blir ofte kalt Afrikas lunger og er verdens nest største regnskog. Det utrolig rike økosystemet gir mat, ferskvann, husly og medisiner til millioner av mennesker. Det er hjemmet til mange kritisk truede dyrearter som for eksempel skogelefant, gorilla, bonobo og skogsjiraff. Her finnes 39 pattedyrarter som ikke ikke lever noe annet sted. Rundt 10 000 plantearter vokser i skogen, hvorav 3300 er unike for denne regionen. Nylig ble det oppdaget store områder med torvmyr under skogen, som inneholder enorme mengder karbon. Ødelegges dette økosystemet, kan det gi like mye klimagassutslipp som hele verdens bruk av fossilt brennstoff i tre år. Derfor er din hjelp til å beskytte denne skogen viktigere enn noen gang.

Indonesia: Akkurat som i Kongo og Amazonas har Indonesias regnskog og torvskog et utrolig biologisk mangfold, mange unike arter, og er avgjørende for reguleringen av jordas klima. Men disse skogene er i ferd med å ødelegges av plantasjer for palmeolje og papirmasse. De siste årene har dette skapt forferdelige skogbranner, som har skadet store områder og ført til at Indonesia er blant landene med de største klimagassutslippene i verden. De menneskeskapte brannene øker den globale oppvarmingen og truer eksistensen av unike arter som for eksempel orangutangene. Greenpeace jobber med å eksponere plantasje- og hogstselskaper og hvordan de ødelegger regnskogen. I tillegg arbeider vi med å sikre lokale urfolksgrupper rettigheter til skogen, slik at de kan beskytte den bedre.

En tur i en uberørt skog
Gi bort en skogstur

Med ditt bidrag er du med på å støtte Greenpeace sitt arbeid for å bevare verdens skoger, både nå og for fremtidige generasjoner. Du vil motta en lenke hvor du kan laste ned ditt gavekort i PDF-format.

Opplev isbjørn i Arktis

Det som skjer i Arktis, blir ikke værende i Arktis, og det er utrolig viktig at vi beskytter det biologiske mangfoldet og miljøet slik at det ikke blir ødelagt for fremtiden. Ved å gjøre det viser vi at mennesker har makten til å stoppe ødeleggelser og destruktiv atferd som påvirker hele kloden vår.

Oljeboring og klimaforandringer truer mennesker og økosystemer verden over, også dyre- og planteartene som lever i Arktis. Vi har jobbet for å beskytte dette området i mange år, og faren nå er mer overhengende enn noen gang.

Økte utslipp av klimagasser skaper økte temperaturer som smelter den arktiske isen og truer det naturlige miljøet til mange arter. Isbjørneksperter antar at isbjørnbestanden i Arktis vil reduseres, og kan dø ut innen 100 år.

Den avsidesliggende plasseringen betyr at et oljesøl vil være nesten umulig å hanskes med. Det ville være en katastrofe som kan ødelegge livsgrunnlaget for menneskene som bor i Arktis og de unike økosystemene de lever av. Oljeselskapene har for dårlig kunnskap om området og mangler metoder for å håndtere et slikt oljesøl.

I tillegg til at oljesøl truer miljøet lokalt i Arktis, så har effekten av oljeproduksjonen konsekvenser for hele verden. Opp mot 80 % av verdens fossile brensler må bli liggende i bakken hvis vi skal holde oss under  to graders økning i global temperatur. Dette betyr at oljefeltene i Barentshavet og resten av Arktis må forbli i bakken. Effektene av klimaforandringene har blitt synligere de siste årene, med ekstremvær som blir mer og mer vanlig. Disse katastrofene, kombinert med at oljeprisen faller og fornybar energi skyter fart, gir en klar beskjed til selskaper og myndigheter overalt: Oljealderen er over, bli med inn i fremtiden, og beskytt jorda.

Vi har saksøkt den norske stat for åpningen av ny oljeboring i Barentshavet. Stor støtte fra det internasjonale samfunnet til saken vår viser at tidene forandrer seg og at folk vil stanse ødeleggelsen av jordas naturressurser. Vi håper at klimarettssaken i Norge vil skape presedens og inspirere andre til å kjempe mot klimaødeleggelser også i andre land. Det er nå din sjanse til å være med å beskytte jorda og alle dens sårbare økosystemer, slik at vi går en bedre fremtid i møte.

Opplev isbjørn i Arktis
Gi bort en opplevelse av Arktis

Med ditt bidrag er du med på å støtte Greenpeace sitt arbeid for å beskytte sårbare Arktis, både nå og for fremtidige generasjoner. Du vil motta en lenke hvor du kan laste ned ditt gavekort i PDF-format.

Svøm i et hav uten plast

Våre hav kan drukne i plast. Hvert år ender mer enn 8 millioner tonn plast i havet alt fra plastflasker, poser, fiskeredskaper og mikroplast fra kosmetikk og fotballbaner. Hvis vi gjør noe nå, kan vi endre utviklingen og la fremtidige generasjoner oppleve sunne, plastfrie hav.

Med havstrømmene ser man nå at plast dukker opp i alle verdenshjørner – fra våre nordiske kyster til Middelhavet og ubebodde Stillehavsøyer. Det har til og med blitt funnet plastbiter fanget inne i den arktiske sjøisen. Forskere advarer om at det vil kunne være mer plast enn fisk i havet innen 2050 hvis vi fortsetter å bruke og spre plast i naturen på den måten vi gjør i dag.

Plast skader livet i havet på mange måter.  Plast som flyter rundt på overflaten eller blir skylt på land kan bli spist av sjøfugler som tror det er mat. Hvis de ikke kveles, kan plasten etter hvert fylle opp magene deres og hindre dem fra å ta opp mat og næring på en ordentlig måte. 90 % av visse sjøfuglarter har nå plast i magen.

Men all plast flyter ikke, om lag 70 % av plasten synker og legger seg faktisk på havbunnen. Fragmenter av plast kan bli svelget av større maritime skapninger som skilpadde, hval og hai. Visste du at 1 av 3 havskilpadder har spist plast?

Etter hvert brytes plasten ned til mindre deler som kalles mikroplast. Dette blir funnet i økende mengder i fisk, østers, og til og med i ørsmå plankton. Spesielt hvaler og andre plantespisere er i fare. Noe mikroplast blir ikke naturlige filtrert ut, det blir værende og akkumulerer til livstruende nivåer. Over halvparten av alle hvaler har blitt observert med plast i magen, og det gjelder ikke bare dem som spiser små organismer ved å filtrere vann. For eksempel fant forskere 30 plastposer i magen på en tannhval som måtte avlives på Vindenes på Sotra i år.

Men det behøver ikke å være slik, og det er ikke for sent – hvis vi handler sammen nå kan vi beskytte verdens dyrebare hav for fremtidige generasjoner.

Svøm i et hav uten plast
Gi bort en svømmetur

Med ditt bidrag er du med på å støtte Greenpeace sitt arbeid for å beskytte havet, både nå og for fremtidige generasjoner. Du vil motta en lenke hvor du kan laste ned ditt gavekort i PDF-format.

For å kunne jobbe i den beste interessen for natur og mennesker, er Greenpeace verdens eneste uavhengige miljøorganisasjonen som ikke aksepterer økonomisk støtte fra verken stat eller næringsliv. Ingenting. Aldri. Det er derfor økonomisk støtte fra mennesker som deg er viktig. Vi har drevet kampanjer i over 40 år med kontorer i mer enn 40 land fordelt over hele verden. Sammen kan vi gjøre en forskjell.